Nieuwe pagina 'vind een vakman'

Nieuwe pagina 'vind een vakman'

Ben je op zoek naar een erkende aannemer? Zoek je inspiratie of advies bij je bouw- of renovatieproject? Via onze nieuwe pagina 'Vind een vakman' - bereikbaar via de donkerblauwe knop linksboven - vind je o.a. een lijst met door Bouwunie erkende bouwpartners.

Daarnaast linken we naar de websites van Ecobouwers en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen (Acasus), waar je heel wat informatie en inspiratie vindt over (duurzaam) bouwen en renoveren. Je kan er ook terecht voor boeiende workshops, opleidingen, opendeurmomenten... om van je (ver)bouwproject een succes te maken.

De nieuwe pagina werd ontwikkeld in het kader van het Europese Triple-A-project, dat als doel heeft huiseigenaren aan te moedigen om hun woning energiezuiniger te maken. We willen dat doen door mensen te sensibiliseren en de toegang tot informatie te vereenvoudigen. Triple-A staat daarbij voor ‘Awareness’ (bewustmaking), ‘Access’ (toegang) en ‘Adoption’ (effectief toepassen).

Triple-A loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2020 en wordt gesubsidieerd door het Europese Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 onder subsidiecontract nr. 2S02-029. Het kan rekenen op cofinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (3,17 miljoen euro) en van de provincie West-Vlaanderen.