Het Triple-A project

 Het Triple-A project

Triple-A is een Europees project dat als doel heeft om huiseigenaren aan te moedigen om hun woning energiezuiniger te maken. Daarvoor wordt de Triple-A methode gebruikt. De drie A’s staan voor ‘Awareness’ (bewustmaking), ‘Access’ (toegang) en ‘Adoption’ (effectief toepassen).

In de eerste plaats zal Triple-A huiseigenaren meer bewust maken van de verschillende koolstofbesparende technologieën die op de markt beschikbaar zijn, en hen overtuigen van de bijbehorende voordelen. Tegelijk zal bekeken worden hoe de verschillende beschikbare technologieën zo toegankelijk mogelijk bij de burgers gebracht kunnen worden, zodat ze kunnen kiezen voor de optie die op dat moment het best aanleunt bij hun eigen behoeften en financiële middelen.

Dit proces van bewustmaking en eenvoudige toegankelijkheid moet uiteindelijk leiden tot effectieve acties, waarbij huiseigenaren daadwerkelijk overgaan tot energie-efficiënte renovaties.

Het Triple-A project draagt onder meer bij tot:
- de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen
- het opzetten van ICT-platforms voor lokale besturen om efficiënter te communiceren met hun burgers
- het testen en verspreiden van energiemanagementsystemen voor thuis
- het ontwerpen van pop-upcentra om huiseigenaren te adviseren over duurzame renovatie
- het realiseren van demonstratieprojecten, waarbij als voorbeeld voor toekomstige renovatiekandidaten huizen getoond worden die gerenoveerd werden met een breed scala aan energiebesparende technologieën.

Partners:
Triple-A is een samenwerking van 9 partners uit België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk:
- TU Delft als projectcoördinator
- stad Antwerpen
- stad Mechelen
- stad Rotterdam
- EOS Energiehuis Oostende
- Kent County Council
- Public Service for Energy Efficiency in Picardië
- Universiteit Gent
- Eandis

Looptijd en financiële steun:
Triple-A loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2020 en wordt gesubsidieerd door het Europese Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 onder subsidiecontract nr. 2S02-029. Het kan hierbij rekenen op cofinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (3,17 miljoen euro), alsook van de provincie West-Vlaanderen.

Links:
http://www.triple-a-interreg.eu/
http://www.interreg2seas.eu/