Aangepast meerjarenplan 2020-2025 Energiehuis Oostende

Via deze link kan u het meerjarenplan van het Energiehuis raadplegen.
Het betreft het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van het Energiehuis zoals vastgesteld door de raad van bestuur van 26 november 2020.