Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Mega goedkoop lenen voor
nieuwe ramen? Vaneigens!

eos verstrekt goedkope leningen* aan 0% tot een maximumbedrag van €15.000, terug te betalen over acht  of tien jaar.

 

* opgelet, geld lenen kost ook geld

enkel voor oostendenaars

Eigenaars van een woning in Oostende die als hoofdverblijfplaats gebruikt wordt, zowel eigenaars-bewoners als verhuurders komen in aanmerking.
Je moet financieel in staat zijn om een lening terug te betalen.

0% lening

EOS ondersteunt mensen die tot onze  prioritaire doelgroep behoren met leningen aan 0%. 

Onderstaande personen behoren tot de ‘prioritaire doelgroep’ en komen in aanmerking voor een renteloze lening

 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 18.730,66 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met 3.467,55 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 januari 2019).
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 • Beschermde afnemers.
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 31.340 euro, te verhogen met 1.630 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.
   

 

welke investeringen?

 • Bij renovatie en nieuwbouw:
  Alle structurele maatregelen die de energiekost naar beneden halen (isolatie, zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen, hoogrendementsglas, geothermische warmtepomp, condensatieketels, luchtdichting en luchtdichtingstest, energiezuinig ventilatiesysteem type C of D, relighting of relamping, energieopslagtechnieken en beheersystemen, energieaudit,  ...)
 • Bijkomende voorwaarde nieuwbouw:
  Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een  E30 woning (bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau)

hoeveel lenen?

Je kan minimum 1.250 euro lenen en maximum 15.000 euro.  De terugbetaling verloopt maandelijks over een looptijd van maximum 10 jaar.

combineerbaar met premies?

Ja, onze lening is steeds combineerbaar met andere premies of met een belastingsvermindering.

hoe aanvragen?

Download onderaan het aanvraagpakket.
Je bezorgt deze documenten ingevuld aan eos, Torhoutsesteenweg 287, 8400 Oostende of per mail naar eos@oostende.be. Wil je meer info tijdens het indienen van het dossier, maak dan een afspraak op het nummer 059 33 91 30.

Nadat wij van alle nodige instanties een goedkeuring ontvangen hebben, brengen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte.

wanneer staat het bedrag van de lening op je rekening?

 • Het leningcontract moet ondertekend zijn.
 • Je beschikt na de goedkeuring over een periode van 6 maanden om de facturen aan te bieden.
 • De storting kan pas gebeuren nadat de factuur is ingediend bij EOS.
 • Indien je voorschotfacturen hebt of verschillende werken laat uitvoeren, kan EOS in verschillende schijven storten, telkens wanneer je een deelfactuur indient.

verenigingen

De energielening is ook beschikbaar voor niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen, zoals verenigingen en vzw’s. Nog tot eind 2019 kunnen deze een lening afsluiten met een maximumbedrag van 15.000 euro aan een interestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar. Interesse in de energielening voor jouw vereniging? Neem dan contact op met ons.

"eos heeft ons heel goed op de hoogte gehouden wanneer we onze lening juist op onze rekening mochten verwachten!" (Mevr. Garmein)